Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dla jasnego i rzetelnego przedstawienia zasad przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu z naszych usług stworzyliśmy niniejszy dokument, który nazywamy Polityką Prywatności. Odnajdziesz w nim zarówno prawa, które Ci przysługują, jak i nasze obowiązki, których przestrzegamy, by zagwarantować, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodne z prawem.

I. DEFINICJE

By było jasne o czym mówimy, postanowiliśmy zdefiniować używane przez nas pojęcia:

ALTUS – Waldemar Szwec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALTUS Waldemar Szwec – właściciel serwisu www.tloczenie-sokow.pl. To my – ALTUS jesteśmy też Administratorem Danych Osobowych.

Cookies – to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. 

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy. 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.tloczenie-sokow.pl za pośrednictwem, którego ALTUS świadczy swoje usługi.

Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej lub osoba prawna) który korzysta z usług dostępnych w Serwisie, a więc ten, kto nabywa nasze Produkty. 

Produkty – produkty dostępne w ofercie sprzedażowej ALTUS, prezentowane w Serwisie.

Gość – osoba odwiedzająca Serwis, nie logująca się na konkretne konto Użytkownika lub nie posiadająca go. 

Ty, Twój – Użytkownik Serwisu.

II. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest: 

Waldemar Szwec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALTUS Waldemar Szwec, posiadający nr NIP: 679-203-79-37; REGON: 122728158 (zwany dalej „ALTUS”)

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w tym przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

a) mailowo: biuro.altus@op.pl

b) pisemnie: ALTUS Waldemar Szwec, ul. Walgierza Wdałego 17, 30-398 Kraków

c) telefonicznie: +48 607 37 37 39

III. SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej opisaliśmy możliwe formy pozyskiwania danych osobowych w Serwisie: 

 1. Informacje podawane są przez Gości i Użytkowników dobrowolnie podczas transakcji w Serwisie, podczas kontaktu z nami poprzez formularze w Serwisie, pocztę elektroniczną lub telefonicznie 
 2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Serwisu to informacje pobierane przez Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej obejmujące dane: żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, data i godzina żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu i rodzaj systemu operacyjnego), typ i język przeglądarki, dane o adresie IP z którego następuje połączenie. Zebrane informacje nie są wykorzystywane w takiej formie, która umożliwiałaby ich bezpośrednie powiązanie z danymi osobowymi Gości i Użytkowników. 
 3. W niektórych częściach Serwisu zamieszczamy narzędzia do obsługi mediów społecznościowych, aby umożliwić wymianę informacji pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami tych portali a w szczególności ułatwić im wzajemne przesyłanie linków do treści naszego Serwisu. 

IV. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

 1. Podstawowymi danymi przetwarzanymi przez ALTUS są dane osobowe Użytkowników podane w formularzu wypełnianym przy transakcji zakupu Produktu. Są to następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz e-mail, w przypadku działalności gospodarczej także nr NIP i nazwa firmy. W przypadku gdy użytkownik życzy sobie wysyłki na inny adres niż adres wskazany w danych – także adres do wysyłki.
 2. Powyższe dane są niezbędne do wykonania umowy.
 3. Nadto możemy przetwarzać dane statystyczne, które wskazaliśmy w pkt III ust. 3 powyżej.

V. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zbieramy dane osobowe na podstawie kilku przesłanek, które opisaliśmy poniżej wraz z krótkim uzasadnieniem: 

 1. W przypadku dokonywania transakcji zakupu Produktu przez Użytkownika, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – czyli możliwość przetwarzania Twoich danych w celu zawarcia i realizacji umowy. 
 2. W celu umożliwienia rozpatrywania ew. reklamacji, skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie podczas transakcji zakupu Produktu lub w formularzu kontaktowym. Wówczas podstawą prawną jest Nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami opartych na rzetelności i lojalności. 
 3. Przetwarzany także dane niezbędne do dokonania rozliczeń, w tym: imię, nazwisko, ewentualnie dane firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, adres rejestrowy, nr NIP, dane dotyczące przelewów, numery kont bankowych. Podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (ALTUS) z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
 1. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody (tj. Twojego dobrowolnego, konkretnego, świadomego i jednoznacznego przyzwolenia). W takich przypadkach wyraźnie poprosimy o Twoją zgodę przed zbieraniem lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. 

VI. WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Głównym celem ALTUS w zakresie zbierania danych osobowych jest umożliwienie obsługi Użytkowników, prowadzenie korespondencji w sprawach biznesowych, umożliwienie kontaktu z Użytkownikami. Niektóre informacje są wymagane do realizacji transakcji. Pewne informacje mogą być również wykorzystywane w celu dostosowania naszej strony do Twoich potrzeb, w tym do interaktywnej komunikacji i innych usług. Serwis może również zawierać ankiety i kwestionariusze z prośbą o podanie informacji, jak również szereg możliwości zadawania pytań przez Gości i Użytkowników. 

Wykorzystujemy udostępnione przez Ciebie informacje przy projektowaniu i tworzeniu lepszych rozwiązań, dostosowywaniu działania Serwisu do Twoich potrzeb, ulepszaniu współpracy z Tobą oraz udzielaniu porad i pomocy dotyczącej świadczonych przez nas usług. Wiele danych możesz podawać dobrowolne, jednak, jeśli nie udzielisz nam pewnych informacji, o które prosimy, możemy nie być w stanie dostarczać (lub kontynuować dostarczania) odpowiednich usług. Zebrane od Ciebie informacje na podstawie Twojej świadomej zgody, możemy wykorzystać do budowy ofert marketingowych i reklamowych zindywidualizowanych pod Twoim kątem. Ten rodzaj reklamy może być realizowany przy pomocy widocznych dla Ciebie elementów na stronach Serwisu, w serwisach społecznościowych lub w popularnych wyszukiwarkach. 

Jeżeli wyrazisz zgodę, możemy przesyłać Ci newsletter zawierający informacje o naszej usłudze, jej działaniu, możliwościach czy promocjach. Twoja zgoda może być w każdym momencie cofnięta. Wówczas nie otrzymasz kolejnych wiadomości newslettera. 

Również, gdy wyrazisz chęć w formie zgody, możemy Twoje dane udostępnić partnerom marketingowym, którzy będą mogli wówczas przesłać Tobie sprecyzowane dla Ciebie materiały. Domyślnie Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji). Możesz jednak wyrazić zgodę na profilowanie, dzięki czemu będziesz otrzymywać lepiej dopasowane treści. 

VII. RETENCJA – CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. 

W szczególności będą to: 

 1. Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres przez okres realizacji umowy sprzedaży Produktu, dla celów realizacji tej usług przez ALTUS oraz związanych z Serwisem funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z zawartą umową. 
 2. Po wykonaniu usługi, Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia transakcji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od realizacji umowy dla celów rozpatrywania ewentualnych skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług). 
 3. W przypadku gdy ze świadczeniem usługi wiąże się konieczność wykonania obowiązków prawno-skarbowych, niezbędne dane przetwarzane będą przez okres wymagany prawem (najczęściej 5 lat od daty realizacji obowiązku prawno-skarbowego). 
 4. Dane, których podstawą przetwarzania jest zgoda – będziemy mogli przetwarzać do czasu jej cofnięcia lub zakończenia świadczenia usługi, dla której zgodę tę otrzymaliśmy. 
 5. Nadto, dane osobowe Gości i Użytkowników przechowujemy przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Te ustawienia możesz zmienić w Twojej przeglądarce. 

VIII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zewnętrznym partnerom biznesowym, aby mogli oni świadczyć na naszą rzecz usługi, które są zgodne z warunkami niniejszej Polityki Prywatności (np. zarządzanie bazami danych, wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail oraz przeprowadzanie działań w naszym imieniu). Nasi partnerzy zostali zobowiązani do ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności na podstawie umów powierzenia danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO. 

Możemy udostępniać Twoje dane podmiotom zewnętrznym, takim jak doradcy prawni czy księgowi oraz organy wymiaru sprawiedliwości w związku z powstaniem, skorzystaniem lub obroną roszczeń prawnych, w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych, lub w celu udzielenia odpowiedzi na zgodne z prawem żądania w ramach procesów prawnych, w celu ochrony naszych praw i własności oraz praw i własności naszych przedstawicieli, klientów i innych, w tym do egzekwowania naszych umów, wykonania wyroków sądowych, wezwań lub innych monitów związanych z procesami prawnymi. 

Jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do udostępnienia danych osobowych na żądanie upoważnionych do tego organów rządowych lub ścigania. 

Możemy również ujawniać informacje na Twój temat podmiotom zewnętrznym za Twoją świadomą i wyraźną zgodą. Taka sytuacja może mieć miejsce przy integracji usług Serwisu z innymi dostawcami, których rozwiązania mogą komunikować się z Serwisem w celu udostępnienia dodatkowych funkcjonalności. Miejsca te są oznaczone i przed wykonaniem jakichkolwiek działań, prosimy o zgodę. Jeżeli jej udzielisz – zostaną podjęte dalsze kroki – np. włączenie usług poprzez dodatki innych firm (plugin’y). 

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wszystkie czynności realizowane w naszym Serwisie są objęte technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak szyfrowanie czy testy bezpieczeństwa. Proces szyfrowania koduje informacje zawarte w Twojej przeglądarce tak aby były możliwe do odczytania tylko przez serwery ALTUS i nikogo więcej. 

Ponieważ technicznie nie można gwarantować, że każda transmisja danych w Internecie jest całkowicie bezpieczna, mimo dokładania przez nas wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, ALTUS nie może zapewnić ani w inny sposób zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Ciebie za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Więcej informacji o dobrych praktykach, porady i pomocne materiały dotyczące ochrony danych osobowych znajdziesz w części poświęconej bezpieczeństwu w sieci.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane osobowe zasadniczo nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Wykorzystywane przez nas serwery znajdują się w Polsce. Nasi partnerzy posiadają swoje siedziby na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub tak jak w przypadku Google i Facebook, mimo że podmioty te mają swoje siedziby na terenie USA, na potrzeby odbiorców w Europie umieścili oni swoje przedstawicielstwa na terenie EOG a tym samym podlegają obowiązującym w Europie przepisom o ochronie danych osobowych (RODO). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Google i Facebook możesz znaleźć na ich stornach poświęconych prywatności, np. https://policies.google.com/privacy?hl=pl i https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wyrokiem TSUE ws. C-210/16 (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) również jesteśmy Administratorem Danych wobec tych danych, które są przetwarzane na profilach Facebook oraz Instagram zarządzanych przez ALTUS. Tym samym przetwarzamy dane użytkowników Facebook’a czy Instagrama, którzy odwiedzają nasze funpage, wchodzą z nimi w interakcję albo komunikują się za pomocą komunikatora Messenger. 

XI. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje ci szereg praw, których realizację zobowiązani jesteśmy zapewnić.

Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie nam swojego żądania pisemnie lub na adres mailowy: biuro.altus@op.pl

Pamiętaj, masz prawo do:

 1. dostępu do Twoich danych

Realizując to prawo masz w szczególności prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 1. żądania sprostowania Twoich danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych.  Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO

 1. żądania usunięcia danych

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. 

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 2. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zamówień, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 1. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

 1. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 1. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i usług oraz naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. 

Podstawa prawna: art. 21 RODO

 1. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 1. wniesienia skargi do organu nadzoru

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna: art. 77 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

XII. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce cookies.

XIII. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Podążając za rozwojem technologii oraz zmianami w przepisach prawa, dostosowujemy do nich Politykę Prywatności, zmieniając lub uzupełniając zawarte w niej postanowienia stosownie do potrzeb.
 2. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w Serwisie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
 3. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem świadczenia usług oraz przepisami prawa.